Aktualności
Hanna Fabczak prezesem zarządu Fundacji Nenckiego

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Rada Fundacji Nenckiego, której przewodniczy prof. Lech Wojtczak, powierzyła dr hab. Hannie Fabczak funkcję Prezesa Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Fundacja powołana w 2011 roku, wspiera działalność naukową, popularyzatorską, kształceniową i oświatową z zakresu biologii. W szczególności ma propagować dziedzictwo naukowe Instytutu Nenckiego PAN oraz wspierać rozwój naukowy wybitnych młodych badaczy. Więcej informacji o pracach Fundacji na stronie www.nenckifoundation.eu.

Data
04 stycznia 2018