Aktualności
Instytut Nenckiego Koordynatorem Prestiżowego grantu przyznanego przez Komisję Europejską – Horizon Europe Misja: Rak

Grant HORIZON-MISS-2023-CANCER-01: HIT-GLIO - Celowanie w interakcje guz-gospodarz w glejakach złośliwych u dzieci w celu wzmocnienia odpowiedzi przeciwnowotworowej i poprawy skuteczności radio- i immunoterapii, koordynowany przez Instytut Nenckiego uzyskał pierwsze (!) miejsce na liście rankingowej Komisji Europejskiej i został zakwalifikowany do finansowania jako 1 z 4 wniosków.

W Instytucie Nenckiego grant realizowany będzie przez zespół naukowców kierowanych przez prof. Bożenę Kamińską i dr Katarzynę Leszczyńską, z Laboratorium Neurobiologii Molekularnej.

HIT-GLIO to międzynarodowe i multidyscyplinarne konsorcjum, koordynowane przez Instytut Nenckiego, w skład którego wchodzi 10 partnerów: z Polski, Francji, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Kanady. Budżet projektu, w wysokości 11,14 mln euro, przeznaczony jest na znalezienie nowych sposobów leczenia glejaków o wysokim stopniu złośliwości, złośliwych, śmiertelnych guzów rozwijających się u niemowląt i dzieci. Naukowcy, korzystając z najnowocześniejszych technologii i nowatorskich modeli zwierzęcych, przeanalizują interakcje guz-gospodarz, aby odkryć nowe cele terapeutyczne, które pozwolą znaleźć nowe sposoby eliminacji zmutowanych komórek nowotworowych, poprawić skuteczności radioterapii i pobudzić układ odpornościowy. Zbadają zmiany neurorozwojowe i psychologiczne konsekwencje choroby i będą wspierać podejścia psychologiczne opracowane w celu poprawy jakości życia pacjentów i opiekunów. Oczekiwane wyniki projektu HIT-GLIO ostatecznie utorują drogę nowym badaniom klinicznym mającym na celu poprawę sposobu leczenia tych strasznych nowotworów.

 

Data
17 sierpnia 2023