Kontakt

Dział Informatyki
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Pasteura 3, 02-093 Warszawa
Budynek główny, parter, pokoje: 2, 3 ,4 ,5.

Kierownik, pokój 4.
Agnieszka Kowaluk

Sekcja Multimedia, pokoje 3 i 4:
Justyna Azi
Anna Mirgos

Sekcja Helpdesk, pokoje 2 i 3:
Rober Krajewski
Jakub Milczarek
Adam Zęgota

Sekcja Administratorzy, pokój 5:
Wiktor Kuśmierczyk
Maciej Maszewski
Piotr Redel

Programista, pokój 5:

Marcin Kałat