Pracownicy techniczni
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik w Pracowni Biologii Mitochondriów i Metabolizmu

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik w Pracowni Biologii Mitochondriów i Metabolizmu

 

Poszukujemy aktywnej i pełnej zapału osoby, zainteresowanej pracą na stanowisku technika (z możliwością prowadzenia badań) w intensywnie rozwijającej się Pracowni Biologii Mitochondriów i Metabolizmu w Instytucie Nenckiego. Współpracujemy z jednostkami badawczymi, klinicznymi i organizacjami pacjenckimi w Polsce i za granicą.

 

Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Dziedzina nauki: biologia, biotechnologia, nauki biomedyczne lub pokrewne

 

Wymagania:

 • wykształcenie - tytuł zawodowy magistra nauk biologicznych/biomedycznych, biotechnologii, inżynierii biomedycznej lub pokrewnych,
 • doświadczenie zawodowe – praca w laboratorium biologicznym/biochemicznym lub pokrewnym,
 • umiejętności i kompetencje - znajomość języka angielskiego, zdolność współpracy i pracy zespołowej, mile widziane doświadczenie w technikach biochemii i pracy w hodowlami komórkowymi i/lub ze zwierzętami.

 

Zakres zadań na stanowisku:

Poszukujemy technika, który będzie odpowiedzialny za prace administracyjne oraz techniczne w Pracowni Biologii Mitochondriów i Metabolizmu. Do obowiązków należeć będzie m.in.:

 • składanie oraz koordynowanie zamówień, kontakt z firmami zewnętrznymi w celu konsultacji informacji dotyczących produktów potrzebnych do funkcjonowania Pracowni;
 • czuwanie nad stanem zapasów odczynników, plastików laboratoryjnych oraz wszystkich innych niezbędnych do pracy przedmiotów;
 • systematyczny pobór potrzebnych przedmiotów z magazynu, zgłaszanie urządzeń do serwisu oraz kalibracji firmom zewnętrznym, zgłaszanie zapotrzebowania napraw, zamówień, ulepszeń działowi technicznemu oraz działowi informatycznemu;
 • pomoc Kierownikowi Pracowni w przygotowywaniu raportów rocznych BHP oraz inwentaryzacji;
 • przygotowywanie podstawowych roztworów, utrzymywanie przestrzeni laboratoryjnej w gotowości do pracy (m.in.: zmywanie szkła laboratoryjnego, obsługa autoklawu, dbałość o urządzenia laboratoryjne, łaźnia wodna, inkubatory, utrzymywanie porządku w lodówkach, w szafkach, na blatach laboratoryjnych, oddawanie fartuchów do prania;
 • zarządzanie różnego rodzaju odpadami w Pracowni;

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas zastępstwa (ok 1,5 roku)
 • czas trwania umowy - czas określony
 • data rozpoczęcia pracy – od 01.02.2024 (do negocjacji)
 • dodatkowe benefity - ubezpieczenie medyczne, fundusz socjalny

 

Termin składania ofert:

Forma składania ofert: elektronicznie na adres: hr@nencki.edu.pl do 19.01.2024.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys naukowy,
 • list motywacyjny,
 • dyplomy poświadczające wykształcenie,
 • wykaz aktywności i innych osiągnięć,
 • informacje kontaktowe.

 

Dane kontaktowe do Kierownika Pracowni:  Mariusz Więckowski m.wieckowski@nencki.edu.pl

Link do strony internetowej:

https://wieckowski-mitolab.nencki.edu.pl/

https://nencki.edu.pl/pl/laboratories/pracownia-biologii-mitochondriow-i-metabolizmu/

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Data publikacji
19 grudnia 2023