Kierownik pracowni

Pracownicy naukowi

Pracownicy techniczni i administracyjni

Doktoranci

Asset 1 b.pakula@nencki.edu.pl
Asset 1 a.wydrych@nencki.edu.pl

Profil badań

Badania prowadzone w naszym laboratorium dotyczą szeroko pojętej fizjologii mitochondriów. Badamy relacje pomiędzy bioenergetyką mitochondriów a stresem oksydacyjnym w normie i patologii. W szczególności badamy zmiany redoks w wątrobie, które przyczyniają się do rozwoju niealkoholowej tłuszczowej choroby wątroby (NAFLD). Zamierzamy odpowiedzieć na wiele ekscytujących i fundamentalnych pytań, takich jak: a) jakie mechanizmy molekularne leżą u podstaw progresji NAFLD? lub b) czy istnieje możliwość, poprzez wpływanie na stres oksydacyjny, ochrony przed lub spowolnienia rozwoju NAFLD? Ponadto w naszym laboratorium badamy błony związane z mitochondriami (MAMs). Błony te tworzą platformę umożliwiającą komunikację między mitochondriami a siateczką śródplazmatyczną. Białka i enzymy zlokalizowane we frakcji błon MAM biorą udział w wielu kluczowych procesach i mogą wpływać na metabolizm komórki. Innym kierunkiem badań prowadzonych w laboratorium jest określnie składu i struktury mitochondrialnego megakanału, który pomimo wieloletnich badań wciąż pozostaje zagadką.

 

Więcej informacji na stronie: https://wieckowski-mitolab.nencki.edu.pl

Aktualna działalność badawcza

  • określenie roli dysfunkcji mitochondriów w powstawaniu i rozwoju niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby
  • badania nad dysfunkcją mitochondriów i statusem stresu oksydacyjnego w chorobach metabolicznych
  • określenie wpływu białka p66Shc na metabolizm mitochondriów oraz stres oksydacyjny w nowotworach
  • określenie roli „błon związanych z mitochondriami (MAMs)” stanowiącą platformę bliskich oddziaływań pomiędzy mitochondriami i siateczką śródplazmatyczną w regulacji metabolizmu
  • określenie budowy i struktury mitochondrialnego megakanału

Wybrane publikacje

Rimessi A, Pozzato C, Carparelli L, Rossi A, Ranucci S, De Fino I, Cigana C, Talarico A, Wieckowski MR, Ribeiro CMP, Trapella C, Rossi G, Cabrini G, Bragonzi A, Pinton P. (2020) Pharmacological modulation of mitochondrial calcium uniporter controls lung inflammation in cystic fibrosis. Science Advances. 6(19): eaax9093.

 

Simoes ICM, Morciano G, Lebiedzinska-Arciszewska M, Aguiari G, Pinton P, Potes Y, Wieckowski MR. (2020) The mystery of mitochondria-ER contact sites in physiology and pathology: A cancer perspective. Biochim. Biophys. Acta Mol. Basis Dis. 1866(10): 165834.

 

Bonora M, Wieckowski MR, Sinclair DA, Kroemer G, Pinton P, Galluzzi L. (2019) Targeting mitochondria for cardiovascular disorders: therapeutic potential and obstacles. Nat. Rev. Cardiol. 16(1): 33-55.

 

Malik AN, Simões ICM, Rosa HS, Khan S, Karkucinska-Wieckowska A, Wieckowski MR. (2019) A Diet Induced Maladaptive Increase in Hepatic Mitochondrial DNA Precedes OXPHOS Defects and May Contribute to Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Cells. 8(10):1222.

 

Bonora M, Morganti C, Morciano G, Pedriali G, Lebiedzinska-Arciszewska M, Aquila G, Giorgi C, Rizzo P, Campo G, Ferrari R, Kroemer G, Wieckowski MR, Galluzzi L, Pinton P. (2017) Mitochondrial permeability transition involves dissociation of F1FO ATP synthase dimers and C-ring conformation. EMBO Rep. 18(7): 1077-1089.