Kierownik pracowni

Pracownicy naukowi

Pracownicy techniczni i administracyjni

Doktoranci


Profil działalności

Pracownia udostępnia szeroki zakres usług obrazowania mózgu za pomocą techniki rezonansu magnetycznego dla badań neuropsychologicznych, klinicznych oraz farmakologicznych.

Tematyka obecnie prowadzonych projektów dotyczy procesów poznawczych (uwagi, pamięci, czytania, stresu oraz emocji).

 

Aparatura

Skaner 3T Siemens TRIO przeznaczony do obrazowania głowy wyposażony w:
• cewkę 32-kanałową, kompatybilną z akwizycjami równoległymi iPAT
• cewkę 12-kanałową, kompatybilną z akwizycjami równoległymi iPAT
• cewkę nadawczo-odbiorczą, spolaryzowaną kołowo, dedykowaną do spektroskopii protonowej
• urządzenia do prezentacji bodźców wzrokowych i słuchowych
• 64-kanałowa aparatura EEG przystosowana do badań w skanerze MR wraz z modułami EMG i GSR
• TMS (przezczaszkowy stymulator magnetyczny) wraz z systemem neuronawigacji
• symulator skanera MRI (mock skanner)
• okulary korekcyjne do fMRI

Dostępne metody badawcze

• badania funkcjonalne mózgu w oparciu o techniki BOLD (fMRI); pełne zaplecze do badań w modalności słuchowej i wzrokowej
• badania morfologiczne głowy MRI
• bezkontrastowa angiografia oraz obrazowanie perfuzji (ASL): generowanie map cerebral blood flow (CBF), cerebral blood volume (CBV), mean transit time (MTT) i time-to-peak (TTP)
• obrazowanie tensora dyfuzji (DTI), do 256 kierunków, b≤10 000 s/mm2
• spektroskopia protonowa (pojedynczego woksela i CSI)
• spektroskopia protonowa MEGA-PRESS do nieinwazyjnego pomiaru poziomu neuroprzekaźników: kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) i kwasu glutaminowego (Glu)

 

Więcej informacji na naszej stronie