Kierownik

Pracownicy naukowi

Asset 1 a.klejman@nencki.edu.pl

Pracownicy

Asset 1 m.ajewska@nencki.edu.pl
Asset 1 k.jaslan@nencki.edu.pl
Asset 1 m.nowak@nencki.edu.pl
Asset 1 r.nowak@nencki.edu.pl
Asset 1 h.ogonowska@nencki.edu.pl
Asset 1 j.przybys@nencki.edu.pl
Asset 1 d.siwkowska@nencki.edu.pl
Asset 1 s.serwa@nencki.edu.pl
Asset 1 k.wojcik@nencki.edu.pl
Asset 1 m.zylinski@nencki.edu.pl


Opis

Zwierzętarnia Instytutu zajmuje powierzchnię (w oddzielnym budynku) przystosowaną technicznie do hodowli i utrzymywania zwierząt SPF i SOPF (klimatyzacja, autoklawy przelotowe, automatyczne zmywarki, system barier w wejściach dla personelu) z podziałem na dwa obszary: hodowlany i eksperymentalny, zarówno dla zwierząt modyfikowanych genetycznie, jak i dla szczepów typu dzikiego. Część hodowlana za barierą sanitarną funkcjonuje od 2000 roku.

Głównym celem Zwierzętarni jest prowadzenie hodowli zwierząt laboratoryjnych i zapewnienie najlepszych warunków dla ich utrzymania oraz dostarczanie wybranych modeli zwierzęcych do prowadzenia badań w laboratoriach Instytutu oraz we współpracy z innymi instytucjami naukowymi oraz firmami prowadzącymi badania przedkliniczne.

Najczęściej wykorzystywanymi modelami zwierzęcymi są myszy (Mus musculus), w tym 120 linii transgenicznych, szczury (Rattus norvegicus), w tym 10 linii transgenicznych oraz oposy (Monodelphis domestica).

Nasze zwierzęta są okresowo kontrolowane pod względem anatomopatologii, parazytologii, bakteriologii i wirusologii. Badania profilaktyczne prowadzone są zgodnie z zaleceniami FELASA.

Wszystkie doświadczenia przeprowadzone są za zgodą I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie