Wydarzenia
Obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Bączyńskiej

W imieniu Rady Naukowej Instytutu Nenckiego uprzejmie zapraszamy na obronę pracy doktorskiej mgr Ewy Bączyńskiej pt. „Rola szlaku sygnałowego zależnego od receptora 5-HT7 w rozwoju zachowań typu depresyjnego u myszy”, której promotorem jest prof. dr hab. Jakub Włodarczyk, zaś promotorem pomocniczym dr Monika Bijata.

Recenzentami pracy są: dr hab. Agata Faron-Górecka z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, dr hab. Marcin Siwek, prof. UJ z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Wojciech Krężel z Institute of Genetics and Molecular and Cellular Biology (Instytut Genetyki i Biologii Molekularnej i Komórkowej) we Francji.

Obrona odbędzie się 6 marca 2023 r. o godzinie 12:30 w sali im. Jerzego Konorskiego na II piętrze budynku głównego.

W załączeniu link do streszczenia i recenzji

https://cloud.nencki.gov.pl/d/13433974a2/

Data
26 stycznia 2023
Rozpoczęcie
2023-03-06 12:30:00
Zakończenie
2023-03-06 14:30:00
Miejsce
Nencki Institute