Narzędzie badawcze
Sposoby dostarczania cząsteczek biologicznie aktywnych do komórek
Twórcy: Jefferry Miller, Urszula Wojda, Paul Goldsmith

Wynalazek dotyczy metod dostarczania cząsteczki biologicznie czynnej do komórki poprzez łączenie cząsteczki z powierzchnią komórki, przy czym cząsteczka może działać jako receptor powierzchniowy, następnie tworzenie kompleksu cząsteczki biologicznie czynnej z ligandem dla powierzchniowego receptora i wreszcie kontakt z kompleksem cząsteczką biologicznie czynną -ligand z powierzchnią komórki. Rozważa się dostarczenie dowolnej cząsteczki biologicznie czynnej, np. białko, enzym, kwas nukleinowy, hormon, oligonukleotyd. Wynalazek ujawnia zastosowanie biotyny lub biotynylowanych przeciwciał jako receptora powierzchniowego, a także zastosowanie koniugatów PEI i PEI-awidyna w kompleksie z oligonukleotydami do transportu bezpośredniego lub pośredniego do biotynylowanej powierzchni komórki, wraz z konstruktem PEI-awidyna-kwas nukleinowy. Ujawnia również hodowle pierwotne i wtórne, hodowane z kowalencyjnie związaną cząsteczką receptora powierzchniowego, taką jak biotyna, na ich powierzchni.

Numer zgłoszenia:
US 09483434 (15 Jan 1999)
Numer patentu:
US 6974698 B1(13 Dec 2005)
Status:
lapsed