Narzędzie badawcze
Transgeniczne zwierzę i sposób jego otrzymywania
Twórcy: Leszek Kaczmarek, Witold Konopka, Kamila Duniec

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest transgeniczny ssak, niebędący człowiekiem, oraz sposób jego otrzymywania, który może służyć do wytworzenia korzystnego narzędzia badawczego.

Numer zgłoszenia:
P.381605 (25.01.2007), EP 20080705168 (23.08.2009)
Numer patentu:
EP 2109361 (28.12.2011)
Status:
lapsed