Narzędzie badawcze
Ssacze czynniki transkrypcyjne z rodziny Grainyhead
Twórcy: Stephen Jane, Tomasz Wilanowski, Stephen Ting

Niniejszy wynalazek dostarcza ssaczych homologów czynnika transkrypcyjnego Grainyhead (GRH) u Drosophila, zwanego MGR, oraz sposobów identyfikacji takich białek i kodujących ich genów. Dostarczona sekwencji kwasu nukleinowego i białka dla ludzkich i mysich czynników transkrypcyjnych MGR. Ponadto ujawnia ssacze izoformy MGR, w tym ludzki MGR p49, ludzki p70, mysi p70, mysi MGR p61 oraz ludzkie i mysie homologi MGR, brother mgr (BOM) i sister mgr (SOM). Dostarcza również przeciwciał i metody wykorzystania tych zidentyfikowanych czynników transkrypcyjnych MGR, BOM i SOM. Niniejszy wynalazek zapewnia ponadto system oceny medycznej, w tym systemy oceny leków zawierające zwierzęta zmodyfikowane genetycznie.

Numer zgłoszenia:
US 60402055 (09.08.2002), AU 2002951579 (22.08.2002) PCT/AU03/01006 (08.08.2003), EP03783841 (01.06.2005)
Numer patentu:
US 7408048 (05.08.2008)
Status:
lapsed