2-Powołanie zastępców Dyrektora Instytutu Nenckiego

Prof. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, powołała na stanowisko zastępców dyrektora ds. naukowych dr. hab. Krzysztofa Nieznańskiego, prof. nadzw oraz dr hab. Monikę Liguz-Lęcznar. Oboje wice-dyrektorzy zostali pozytywnie zaopiniowani przez Radę Naukową Instytutu Nenckiego w dniu 2 lutego 2018 r. Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Stacji Terenowej w Mikołajkach została dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw. Pełnomocnikiem Dyrektora ds. IT i kontaktów  z mediami został dr Paweł Boguszewski.    

Data publikacji
5 lutego 2018