Analiza
Całogenomowa analiza metylacji DNA
Opis:

Określenie poziomu metylacji DNA za pomocą wodorosiarczynu lub enzymatycznej konwersji metylowanej cytozyny oraz sekwencjonowanie całogenomowe. Posiadamy doświadczenie z metodą i analizą bioinformatyczną dostępną w Laboratorium.

Kontakt:

Sprzęt:

Illumina NovaSeq 6000

Kontakt:

dr hab. Bartosz Wojtaś, Profesor Instytutu Nenckiego

b.wojtas@nencki.edu.pl

Laboratorium:

Pracownia Sekwencjonowania