Analiza
Przygotowanie eksperymentu WGS
Opis:

Przygotowanie i sekwencjonowanie próbek WGS (sekwencjonowania całego genomu), w tym przygotowanie próbek, przygotowanie biblioteki z późniejszą oceną ilościową i jakościową. Standardowo eksperyment WGS jest wykonywany w celu uzyskania 30-krotnego pokrycia genomu ludzkiego (możliwe inne gatunki), ale dostępne są również ustawienia niestandardowe. Eksperymentowi WGS może towarzyszyć analiza bioinformatyczna dostępna w Laboratorium. Na życzenie dostępne jest sekwencjonowanie całego egzomu (WES) lub sekwencjonowanie paneli genetycznych NGS.

Kontakt:

Sprzęt:

Illumina NovaSeq 6000

Kontakt:

dr hab. Bartosz Wojtaś, Profesor Instytutu Nenckiego

b.wojtas@nencki.edu.pl

Laboratorium:

Pracownia Sekwencjonowania