„Podosomy i precle, czyli molekularna maszyneria sterująca rozwojem synapsy nerwowo-mięśniowej”
Date
18 April 2013