Publications

Izolacja błon oddziałujących z błoną plazmatyczną z wątroby szczura

Organelle wewnątrzkomórkowe dynamicznie komunikują się,ze sobą,  tworząc miejsca bliskiego kontaktu,nie dochodzi jednak do fuzji błon. Powstają natomiast miejsca kontaktu (mikrodomeny), które umożliwiają szybkie komunikowanie się organelli komórkowych. Mikrodomeny błon oddziałujących z błoną plazmatyczną (PAMs), zawierają obok elementów błony plazmatycznej (PM) także elementy błony siateczki endoplazmatycznej (ER) i mitochondriów. PAMs, umożliwiają transport białek, lipidów, jonów oraz ...