Wielokrotna fosforylacja białek Gli reguluje ich aktywność w sygnalizacji Sonic hedgehog
Date of publication
13 December 2013