Właściwości przeciw-nowotworowe małych proteoglikanów macierzy pozakomórkowej na przykładzie lumikanu
Date
18 October 2013