Kategorie: Źródło finansowania

Wpływ wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3,6,9 na profil metaboliczny pacjentów NBIA-MPAN

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Więckowski Czas trwania projektu: 2022 – 2024.   Celem niniejszego projektu badawczego jest wyjaśnienie roli białka C19orf12, którego nieprawidłowa funkcja prowadzi do neurodegeneracji z gromadzeniem żelaza typu MPAN. W ramach niniejszego wniosku planujemy także określić skuteczność terapii wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega 3, 6 i 9.   W projekt zaangażowane są dwa instytuty naukowe: 1) Instytut Biologii ...