Kategorie: Awards

Patent dla zespołu Prof. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek

Urząd Patentowy w Japonii przyznał patent na wynalazek pt “Compositions and methods for treating glioma” (JP6426001). Przedmiotem patentu jest stworzenie innowacyjnej metody wykorzystującej syntetyczne, krótkie peptydy blokujące oddziaływania pomiędzy komórkami nowotworowymi a mikrośrodowiskiem do terapii glejaków. Komórki glejaka produkują cząsteczki, które zmieniają zachowanie komórek mikrośrodowiska na pronowotworowe, wspierające wzrost guza. Zaprojektowane peptydy blokują aktywność ...

Wpis testowy 2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ...

Wpis testowy 2014

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ...