Filter results
Filtruj
  • Centrum badań podstawowych i translacyjnych w zakresie biologii i nauk biomedycznych
  • Centrum badań plastyczności neuronalnej i chorób mózgu BRAINCITY
  • Centrum Neurobiologii
  • Stacja Badawcza w Mikołajkach

Większość pracowni naukowych Instytutu Nenckiego działa w obrębie Centrum Badań Podstawowych oraz Translacyjnych w Zakresie Biologii i Nauk Biomedycznych.

Centrum to skupia 27 pracowni, które łącząc ze sobą najnowsze zdobycze biologii, biotechnologii oraz technik obliczeniowych prowadzą badania zmierzające do zrozumienia podstawowych problemów biologii i medycyny. Szczególny nacisk kładziony jest na badania podstawowe i translacyjne w dziedzinie neurobiologii oraz chorób cywilizacyjnych.

1 2 3