Filter results
Filtruj
  • Wyniki rekrutacji
  • Pracownicy naukowi
  • Pracownicy techniczni
  • Pracownicy administracyjni
  • Archiwum

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydatów na stanowisko: Postdoctoral Researcher w Pracowni Neuroinformatyki
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata / ów na stanowisko: Postdoctoral Researcher w Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher w Pracowni Neurobiologii Procesów Językowych
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher w Pracowni Molekularnej Biochemii Medycznej
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher w Pracowni Neurobiologii Emocji
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Postdoctoral Researcher w projekcie neurobiologii systemów/społecznej
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN (dalej: IN) zaprasza do wspólnego aplikowania w Konkursie na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych – edycja II nr ABM/2023/1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher w Pracowni Plastyczności Nerwowo-Mięśniowej
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher w Pracowni Obrazowania Mózgu
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher
Liczba stanowisk: 1

1 2