Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe nr 041/2022 na dostawę stereomikroskopu apochromatycznego z kamerą do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Data publikacji
10 czerwca 2022