Nasze działania

Stosunkowo młoda jednostka w Instytucie Nenckiego, która powstała jako odpowiedz na potrzebę sprawnego przekształcania zasobów Instytutu w innowacyjne rozwiązania oraz transferu tych rozwiązań do przestrzeni społeczno-gospodarczej. Jednym z najważniejszych zadań Biura jest inicjowanie oraz wsparcie procesu komercjalizacji wiedzy i technologii w Instytucie Nenckiego. Nasze działania to między innymi:

  • popularyzacja dobrych praktyk w zakresie transferu wiedzy i technologii wśród pracowników i studentów;
  • wsparcie w zarządzaniu własnością intelektualną wypracowaną przez naszych naukowców;
  • koordynacja procesu ochrony własności intelektualnej w tym zdobywania ochrony patentowej we współpracy z rzecznikami patentowymi;
  • przeprowadzanie wstępnej oceny potencjału komercyjnego rozwiązania;
  • funkcjonowanie jako punkt kontaktu naukowców z przedsiębiorcami i wsparcie w negocjacjach;
  • pomoc w poszukiwaniach partnerów biznesowych.

Zanim opublikujesz wyniki swoich badań, wyślesz plakat, przedstawisz je na seminarium, zadaj sobie 3 pytania:

- czy chcę żeby moja praca naukowa przyniosła dodatkowo korzyść społeczeństwu w postaci nowych rozwiązań (produktów czy usług)?

- czy moje wyniki mogą mieć praktyczne zastosowanie?

- czy moje wyniki są nowe w kontekście obecnie dostępnej wiedzy?

Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedź brzmi "TAK"