Kierownik pracowni

Pracownicy techniczni i administracyjni

Asset 1 k.bogaj@nencki.edu.pl

Doktoranci

Asset 1 r.kaplon@nencki.edu.pl

Działalność usługowa

Celem działalności usługowej Pracowni jest zapewnienie obsługi badań z wykorzystaniem metod elektrofizjologicznych dla naukowców z Instytutu Nenckiego oraz z innych placówek. Pracownia jest wyposażona w zestaw do rejestracji zewnątrzkomórkowych oraz sygnału optycznego in vivo oraz w zestaw do rejestracji z pojedynczych komórek w preparacie tkankowym lub w hodowli. Pracownia oferuje wsparcie zarówno w zakresie projektowania doświadczeń, jak również oferuje wykonanie rejestracji i analizę sygnału, kończąc na pomocy merytorycznej w przygotowaniu publikacji lub wniosku grantowego.

Profil badań

Ogólnym celem działalności naukowej w Pracowni jest badanie mechanizmów przekazywania sygnału w sieci neuronalnej. Zajmujemy się również poznawaniem mechanizmów plastyczności mózgu zachodzącej w wyniku uczenia się. Aby poznać działanie mózgu do badań używamy metod elektrofizjologicznych i optogenetycznych.

Aktualna działalność naukowa

  • mechanizmy plastyczności zachodzącej w wyniku uczenia się w obrębie własności elektrofizjologicznych interneuronów hamujących (GABAergicznych),
  • rola receptorów metabotropowych dla GABA w modulowaniu aktywność sieci korowej,

Wybrane publikacje

Urban-Ciecko J., Jouhanneau J.S., Myal S.E., Poulet J.F.A., Barth A. L. (2018) Precisely-timed nicotinic activation drives SST inhibition in neocortical circuits. Neuron, 97, 611-25.

Urban-Ciecko J., Barth A.L. (2016) Somatostatin-expressing neurons in cortical networks. Nature Reviews Neuroscience, 17, 401-9.

Urban-Ciecko J., Fanselow E., Barth A.L. (2015) Neocortical somatostatin neurons reversibly silence excitatory transmission via GABAb receptors. Current Biology, 25, 722-31.

Urban-Ciecko J., Wen J.A., Parekh P.K., Barth A.L. (2014) Experience-dependent regulation of presynaptic NMDARs enhances neurotransmitter release at neocortical synapses. Learning and Memory, 22, 47-55 .

Urban-Ciecko J., Kossut M., Mozrzymas J.W. (2010) Sensory learning differentially affects GABAergic tonic currents in excitatory neurons and fast spiking interneurons in layer IV of mouse barrel cortex. Journal of Neurophysiology, 104, 746-54.