Diagnostyka
Sposób wczesnego wykrywania stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy, zwłaszcza typu 2
Twórcy: Agnieszka Dobrzyń, Paweł Dobrzyń, Kamil Koziński, Tomasz Bednarski

Sposób wykrywania stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy, zwłaszcza typu drugiego, charakteryzuje się tym, że obejmuje ocenę poziomu białka wybranego spośród Wnt4 i Wnt3a w próbce biologicznej pochodzącej od pacjenta, zwłaszcza w osoczu, przy czym odbiegający od normy poziom tego białka wskazuje na występowanie stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy typu drugiego, przy czym korzystnie uznaje się, że: o stanie przedcukrzycowym świadczy obniżony poziom Wnt4 lub podwyższony poziom Wnt3a, lub występowanie tych zaburzeń jednocześnie, o cukrzycy, zwłaszcza typu drugiego, świadczy podwyższony poziom Wnt4 i obniżony poziom Wnt3a. Przedmiotem zgłoszenia jest również zastosowanie poziomu białka wybranego spośród Wnt4 i Wnt3a, zwłaszcza w osoczu, do identyfikowania stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy.

Patenty zostały przyznanie w USA i  Europie, przy czym patent europejski został zwalidowany w Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Instytut Nenckiego jest jedynym uprawnionym z patentu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
P.411390 (26.02.2015), PCT/IB2016/051087 (26.02.2016), EP16714534.1 (26.02.2016), US 15553575 (26.02.2016)
Numer patentu:
US 10222384 (05.03.2019), EP 3262420 (20.03.2019)
Status:
granted
Download: