Terapie
Drobnocząsteczkowe inhibitory czynników transkrypcyjnych GRHL do zastosowania w leczeniu nowotworów, zwłaszcza raka jelita grubego
Twórcy: Tomasz Wilanowski, Adam Jarmuła, Piotr Maj, Katarzyna Wiktorska, Anna Pogorzelska

Informacja dotycząca opisu wynalazku zostanie udostępniona po opublikowaniu zgłoszenia patentowego.

Instytut Nenckiego jest współzgłaszającym wraz z  Uniwersytetem Warszawskim oraz Narodowym Instytutem Leków. Liderem oraz koordynatorem procesów ochrony własności intelektualnej i pozyskania partnera do komercjalizacji wynalazku jest Uniwersytet Warszawski.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
P.442297 (15.09.2022)
Status:
pending