Aparatura Badawcza
Genetycznie kodowany oparty na FRET biosensor aktywności MMP-9 i jego zastosowanie
Twórcy: Michał Stawarski, Jakub Włodarczyk, Leszek Kaczmarek

Wynalazek dotyczy genetycznie zakodowanego, wykorzystującego zjawisko FRET biosensora do monitorowania aktywności metaloproteazy macierzy zewnątrzkomórkowej 9 (MMP-9). MMP-9 jest zewnątrzkomórkową endopeptydazą zaangażowaną zarówno w procesy fizjologiczne i patologiczne. Zakotwiczony w błonie komórkowej, genetycznie zakodowany, wykorzystujący zjawisko FRET, biosensor pozwala na badanie aktywności proteolitycznej MMP-9 z wysoką rozdzielczością czasowo-przestrzenną bezpośrednio w miejscu aktywności MMP-9 na komórce. Funkcjonalność biosensora, zarówno in vitro i in vivo w żywych komórkach została wykazana przy pomocy analizy ratiometrycznej cięcia biosensora przez oczyszczoną auto-aktywującą zmutowaną MMP-9.

Patent został przyznany w USA. Instytut Nenckiego jest jedynym uprawnionym z patentu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
P.405046 (12.08.2013), PCT/IB2014/063883 (12.08.2014), CN201480047715.0 (12.08.2014), EP 20140789607 (12.08.2014), JP 2016-533982 (12.08.2014), US 14911821 (12.08.2014)
Numer patentu:
US 9914955 (13.03.2018)
Status:
granted
Download: