Terapie
Inhibitor kinaz białkowych PKD do zastosowania w zapobieganiu lub leczeniu otyłości oraz kompozycja farmaceutyczna do takiego zastosowania
Twórcy: Grzegorz Sumara, Jonathan TrujilloViera

Informacja dotycząca opisu wynalazku zostanie udostępniona po opublikowaniu zgłoszenia patentowego.

Instytut Nenckiego jest współzgłaszającym wynalazek wraz z Uniwersytetem w Würzburgu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
EP21461519.7 oraz P.437178 (03.03.2021), PCT/IB2022/051895 (03.03.2022), US 18/549,00 (03.03.2022), CA 3210764 (03.03.2022), IL 305584 (03.03.2022), CN2022800183946 (03.03.2022), JP2023-553472 (03.03.2022), AU 2022230057 (03.03.2022)
Status:
pending