Terapie
Koniugaty białka prionowego z dendrymerami do zastosowania w leczeniu choroby Alzheimera
Twórcy: Krzysztof Nieznański, Hanna Nieznańska, Witold Suerwicz, Krystyna Surewicz, Magdalena Bandyszewska

Oligomery peptydu Aβ są silnymi neurotoksynami, a ich obecność koreluje się z rozwojem zmian patologicznych u pacjentów chorych na chorobę Alzheimera (AD), a w szczególności na tzw. postać rodzinną tej choroby (fAD). Uważa się, że skuteczne terapie tej choroby powinny hamować powstawanie toksycznych oligomerów Aβ oraz / lub neutralizować już powstałe oligomery Aβ. Przeprowadzone przez nas badania doprowadziły do zidentyfikowania krótkich peptydów – fragmentów białka prionowego – efektywnie hamujących neurotoksyczność oligomerów Aβ w hodowli neuronów (Nieznanska H. i wsp., 2018). Peptydy te skoniugowaliśmy z nośnikiem (zmodyfikowanymi dendrymerami) pozwalającym na ich transport poprzez barierę krew-mózg oraz zwiększającym ich efektywność i biostabilność. Ponieważ koniugaty te hamują powstawanie neurotoksycznych oligomerów Aβ, jak również neutralizują już powstałe oligomery, uważamy, że mogą być zastosowane zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu choroby Alzheimera. Przedmiotem udzielonego patentu są wspomniane koniugaty, ich zastosowanie oraz procedura syntezy.

Patent został przyznany w USA. Instytut Nenckiego jest współuprawnionym z patentu wraz z Case Western Reserve University. Rolą Instytut Nenckiego jest koordynacja procesów ochrony własności intelektualnej oraz pozyskanie partnera do komercjalizacji wynalazku.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
P.417159 (11.05.2016), PCT/IB2017/052733 (10.05.2017), US16300214 (09.11.2018), IL 262902 (10.05.2017), EP 17728263.9 (10.05.2017)
Numer patentu:
US10815292 (27.10.2020), EP3468577 (15.09.2021), IL262902 (02.01.2023)
Status:
granted
Download: