Terapie
Kwas 3-dodecylosulfanylomasłowy do zastosowania jako lek, zwłaszcza do zapobiegania insulinooporności oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca kwas 3-dodecylosulfanylomasłowy jako substancję czynną
Twórcy: Krzysztof Zabłocki, Janusz Wasilweski

Przedmiotem zgłoszenia jest kwas 3-dodecylosulfanylomasłowy do zastosowania jako lek, zwłaszcza do stosowania w leczeniu i profilaktyce rozwoju insulinooporności. Zgłoszenie dotyczy także kompozycji farmaceutycznej, charakteryzującej się tym, że jako substancję czynną zawiera kwas 3-dodecylosulfanylomasłowy oraz zastosowania kwasu 3-dodecylosulfanylomasłowego do wytwarzania leku do zapobiegania insulinooporności.

Patent został przyznany w Polsce. Instytut Nenckiego jest współuprawnionym z patentu wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Instytut jest liderem oraz koordynatorem procesów ochrony własności intelektualnej i pozyskania partnera do komercjalizacji wynalazku jest Uniwersytet Gdański.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
P.414785 (13.11.2015)
Numer patentu:
PL 228077 (28.02.2018)
Status:
granted