Diagnostyka
Metoda prognozowania i stratyfikacji w leczeniu glejaka na podstawie aktywacji transkrypcyjnej immunomodulujących retrowirusów endogennych (ERVs) w mikrośrodowisku guza (TME)
Twórcy: Dąbrowski Michał, Kamińska-Kaczmarek Bożena, Maleszewska-Bobińska Marta, Mondal Shamba, Wojtas Bartosz

Informacja dotycząca opisu wynalazku zostanie udostępniona po opublikowaniu zgłoszenia patentowego.

Instytut Nenckiego jest jedynym uprawnionym z patentu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
EP22198465.1 (28.09.2022)
Status:
pending