Aparatura Badawcza
Mikrosystem przepływowy do tworzenia, hodowli oraz obrazowania fluorescencyjnego trójwymiarowych agregatów komórek wysp trzustkowych
Twórcy: Zbigniew Brzózka, Kamil Żukowski, Elżbieta Jastrzębska, Patrycja Sokołowska, Agnieszka Dobrzyń, Justyna Janikiewicz

Wraz ze wzrostem zachorowań na cukrzycę typu 2, wzrasta liczba badań dotyczących wysp trzustkowych, odpowiedzialnych za sekrecję insuliny. Takie wyspy trzustkowe nazwane również wysepkami Langerhansa mają ściśle zdefiniowany rozmiar, kształt oraz zawartość i rozkład podtypów komórek trzustkowych. Różnice w morfologii wysp trzustkowych mogą powodować różnice w wydzielaniu insuliny. Odwzorowanie w modelu badawczym prawidłowej morfologii wyspy jest najważniejszym punktem badań związanych z cukrzycą. Przeprowadza się wiele badań na dwuwymiarowych (2D) oraz na trójwymiarowych (3D) modelach złożonych z produkujących insulinę komórek β wysp trzustkowych lub całych wysp wyizolowanych od zwierząt laboratoryjnych. Takie modele wciąż nie odwzorowują w pełni warunków panujących w organizmie. Dlatego też, konieczne jest opracowanie nowego modelu tkankowego, który usprawni badania oraz będzie alternatywą dla
badań prowadzonych na zwierzętach.

Przedmiotem wynalazku jest mikrosystem przepływowy umożliwiający sferyczną hodowlę komórek wysp trzustkowych oraz ich obrazowanie fluorescencyjne (Sokolowska et al. 2021). Trójwymiarowa hodowla komórek z wykorzystaniem mikrosystemów przepływowych typu Lab-on-a-Chip, jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod umożliwiających usprawnienie badań biologicznych, odwzorowujących warunki panujące w żywym organizmie (Sokolowska et al. 2020). Przedmiot wynalazku może przyczynić się do opracowania modelu komórkowego użytecznego w badaniach nowych terapii przeciwko cukrzycy w warunkach in vitro.

Instytut Nenckiego jest współtwórcą patentu wraz z Politechniką Warszawską. PW jest odpowiedzialna za ochronę patentową i działania związane z komercjalizacją.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
P.431667 (30.10.2019)
Numer patentu:
PL 239354 (10.08.2021)
Status:
granted