Diagnostyka
Panel do wykrywania we krwi biomarkerów microRNA do zastosowania w diagnostyce choroby Alzheimera
Twórcy: Urszula Wojda, K. Laskowska-Kaszub, T. Gabryelewicz, Jacek Kuźnicki

Wynalazek dotyczy panelu biomarkerów microRNA do zastosowania w diagnostyce choroby Alzheimera oraz chorób pokrewnych. Metoda zakłada analizę poziomu wybranych biomarkerów microRNA w próbce krwi. W zastrzeżeniach patentowych opisany jest ponadto zestaw diagnostyczny oraz sposób diagnozy oparty o ww. analizę.

Instytut Nenckiego jest współzgłaszającym wynalazek wraz z Biotech Innovations (spółka celowa Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie).

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
P.416956 (25.04.2016), PCT/EP2017/059800 (25.04.2017), US 16096219 (24.10.2018)
Numer patentu:
EP 3449009 (18.08.2021)
Status:
granted
Download: