Diagnostyka
Panel markerów predykcyjnych, sposób predykcji wystąpienia padaczki lekoopornej u dziewczynek w wieku do 24 miesięcy ze stwardnieniem guzowatym oraz zastosowanie panelu markerów w tym sposobie
Twórcy: Adria-Jaume Roura Canalda, Bartłomiej Gielniewski, Jacek Jaworski, Sergiusz Jóźwiak, Bożena Kamińska-Kaczmarek, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, Ewa Liszewska, Bartosz Wojtas

Informacja dotycząca opisu wynalazku zostanie udostępniona po opublikowaniu zgłoszenia patentowego.

Instytut Nenckiego jest współzgłaszającym wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Instytutem „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Liderem oraz koordynatorem procesów ochrony własności intelektualnej i pozyskania partnera do komercjalizacji wynalazku jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
P.440700 oraz EP22163334.0 (21.03.2022)
Status:
pending