Terapie
Związki chemiczne o działaniu przeciwuszkodzeniowym i/lub neuroprotekcyjnym
Twórcy: Joanna Żebrowska, Arkadiusz Piotrowski, Michał Pikuła, Paweł Sachadyn, Łukasz Janus, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Małgorzata Beresewicz, Olga Krupska, Izabela Załuska, Małgorzata Palczewska-Groves, Agnieszka Żylicz-Stachula, Artur Czupryn, Piotr Mucha, Piotr Skowron, Jarosław Mazuryk, Marta Wiśniewska, Kamil Koziński

Przedmiotem zgłoszenia są związki chemiczne o działaniu przeciwuszkodzeniowym i/lub neuroprotekcyjnym o wzorze ogólnym A1-H2N-(RGD)n-amid-A2, gdzie n=1-10. Korzystnie wybrane są z grupy: RGD1; RGD2; RGD3; RGD4; AcRGD1; AcRGD3, RGD10-PM; RGD10-PS. Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania związku RGD10-PS i jego pochodnych na drodze biologicznej. Zgłoszenie obejmuje też zastosowanie i sposób oznaczania aktywności związków chemicznych o działaniu przeciwuszkodzeniowym i/lub neuroprotekcyjnym na poziomie komórkowym poprzez analizowanie in vitro sześciu czynników uszkodzeniowych: deprywację glukozy; inhibicję oddychania komórkowego przez azydek sodu; acydozę poprzez zakwaszenie pH=6.35 mleczanem sodu; ekscytotoksyczność wywołaną NMDA; ekscytotoksytczność wywołaną kwasem glutaminowym; ekscytotoksyczność wywołaną kwasem kainowym, względem komórek neuralnych. Przedmiotem zgłoszenia jest, ponadto zestaw do oznaczania aktywności neuroprotekcyjnej powyższych związków chemicznych.

Instytut Nenckiego jest współzgłaszającym wraz z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, MedVentures Sp. z o.o., Pro Science Sp. z o.o. Liderem oraz koordynatorem procesów ochrony własności intelektualnej i pozyskania partnera do komercjalizacji wynalazku jest Uniwersytet Gdański.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
P.425131 (04.04.2018), EP 18000319.6 (04.04.2018)
Numer patentu:
Pat.238941 (15.07.2021)
Status:
granted