Diagnostyka
Sposób diagnozowania procesów remielinizacyjnych i procesów naprawczych osłonki mielinowej u pacjentów ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym
Twórcy: Katarzyna Konarzewska, Małgorzata Zawadzka

Przedmiotem niniejszego zgłoszenia jest sposób wykrywania aktywnych, remielinizujących lezji u pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane poprzez oznaczanie zmian w poziomie interleukiny - 33 we krwi obwodowej i płynie mózgowo - rdzeniowym, która stanowi nowy marker endogennych procesów naprawczych, pozwalający na monitorowanie różnicowania komórek prekursorowych oligodendrocytów u chorych. Zgłoszenie obejmuje też zastosowanie interleukiny - 33 do monitorowania różnicowania komórek prekursorowych oligodendrocytów u pacjentów ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym.

Patent został przyznany w Polsce. Instytut Nenckiego jest jedynym uprawnionym z patentu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
P.415290 (14.12.2015), PCT/IB2015/002333 (14.12.2015)
Numer patentu:
PL235340 (02.03.2020)
Status:
granted