Narzędzie badawcze
Urządzenie do obrazowania przezroczystych obiektów
Twórcy: Łukasz Bożycki, Kacper Łukasiewicz, Paweł Matryba

Optyczne oczyszczanie tkanek czyni je obiektami przezroczystymi, pozwalając na niezaburzoną penetrację światła lasera przez pełną grubość preparatów. W teorii otwiera to drogę do obrazowania narządów, a nawet przezroczystych ciał gryzoni laboratoryjnych, w celu poszukiwania modyfikacji ich architektury lub wykrycia nieprawidłowych zmian w tkankach, takich jak zwapnienie lub ogniska nowotworu.

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie oparte na mikroskopii arkusza światła, które umożliwia precyzyjne, wysokoprzepustowe obrazowanie przezroczystych narządów i ciał gryzoni. Ponadto, z urządzeniem zostały zintegrowane polaryzatory, które pozwalają na dokonanie szybkiej detekcji struktur wewnętrznych narządów charakteryzujących się odmienną gęstością optyczną.

Patent został przyznany w Polsce. Instytut Nenckiego jest jedynym uprawnionym z patentu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
P.423173 (16.10.2017)
Numer patentu:
PL 233602 (09.07.2019)
Status:
granted
Download: