Analiza
RNAseq – ze wzbogaceniem polyA+ lub deplecją rRNA
Opis:

Eksperyment sekwencjonowania RNA (RNAseq) ze wzbogaceniem polyA+ w geny kodujące białka lub zubożeniem rybosomalnego RNA. Posiadamy też doświadczenie w sekwencjonowaniu z małych ilości RNA, sekwencjonowaniu microRNA oraz równoczesnym sekwencjonowaniu długich i krótkich RNA. Oferujemy także analizę bioinformatyczną otrzymanych danych.

Kontakt:

Sprzęt:

Illumina NovaSeq 6000

Kontakt:

dr hab. Bartosz Wojtaś, Profesor Instytutu Nenckiego

b.wojtas@nencki.edu.pl

Laboratorium:

Pracownia Sekwencjonowania