Aktualności
EMBO Installation Grant dla Adama Kłosina

Dr Adam Kłosin z Instytutu Nenckiego znalazł się w gronie laureatów prestiżowego grantu EMBO Installation Grant.

EMBO Installation Grants, przyznawane przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Organization), wspierają naukowców o znaczącym, wyróżniającym się dorobku, którzy są na początkowym etapie niezależnej kariery badawczej. Przyznane fundusze przeznaczone są na wsparcie tworzenia ich własnych laboratoriów badawczych.

EMBO to organizacja zrzeszająca ponad 1800 czołowych naukowców, promująca doskonałość naukową w naukach o życiu w Europie i poza nią. Głównymi celami organizacji jest wspieranie utalentowanych naukowców na wszystkich etapach ich kariery, stymulowanie sieci interakcji ułatwiającej wymianę informacji naukowej oraz pomoc w budowaniu warunków optymalnych dla prowadzenia badań na najlepszym możliwym poziomie.

Data
17 stycznia 2023