Pracownicy administracyjni
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Koordynator Biura i Projektów Biocentrum Edukacji Naukowej

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Koordynator Biura i Projektów Biocentrum Edukacji Naukowej

 

Liczba stanowisk: 1

BioCEN to jednostka zajmująca się popularyzacją nauki i edukacją naukową. Zajmuje się organizacją warsztatów w laboratorium naukowym zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, organizuje sympozja dla nauczycieli, pokazy naukowe, realizuje projekty edukacyjne i popularyzacyjne we współpracy z partnerami z Polski i zagranicy.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – min. licencjackie. Wykształcenie przyrodnicze (biologiczne, chemiczne, biofizyczne, medyczne - i pokrewne) będzie dodatkowym atutem.
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku finansowo-administracyjnym;
 • Doświadczenie w koordynacji projektów, dobrze widziane doświadczenie w koordynowaniu zarówno projektów unijnych, jak i ministerialnych oraz miejskich;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów i realizowaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu i składaniu wniosków konkursowych;
 • Bezwzględnie konieczna dobra znajomość programów pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • Doświadczenie w obsłudze systemów elektronicznego obiegu dokumentów, np. SEOD;
 • Dobrze widziane certyfikaty dokumentujące dodatkowe umiejętności związane ze stanowiskiem finansowo-administracyjnym;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Wysoki poziom kultury osobistej;
 • Wysoka komunikatywność i umiejętność pracy z ludźmi;
 • Zaangażowanie i terminowość;
 • Dodatkowym atutem, chociaż nie wymaganym, będzie doświadczenie w popularyzacji nauki lub doświadczenie dydaktyczne;
 • Mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B;.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w NGO i/lub instytucie naukowym.

 

Zakres zadań na stanowisku:

Koordynator biura i projektów jest odpowiedzialny za:

 • koordynację biura BioCEN, prowadzenie sekretariatu
 • przygotowywanie umów i rachunków
 • nadzór nad dokumentami
 • prowadzenie ewidencji i archiwizację dokumentów
 • opłacanie faktur i monitorowanie wpłat (w tym wykonywanie przelewów do ZUS i US, opłat środowiskowych).
 • wprowadzanie danych nowych kontrahentów do systemu bankowego.
 • przygotowywanie dorocznych sprawozdań SOF dla Głównego Urzędu Statystycznego.
 • sporządzanie raportów kasowych
 • wysyłkę PIT
 • przygotowywanie danych finansowych do raportów rocznych z działalności BioCEN
 • współpracę z biurem księgowym (w tym opisywanie i dostarczanie dokumentów do biura księgowego)
 • przygotowywanie i składanie wniosków konkursowych
 • koordynację projektów
 • sporządzanie sprawozdań oraz rozliczeń częściowych i końcowych projektów

 

Warunki zatrudnienia:

 • Doskonała atmosfera pracy w zespole ekspertów;
 • Praca w środowisku charakteryzującym się wysoką kulturą osobistą
 • Umowa o pracę,
 • Dodatkowa opieka medyczna w ramach umowy o pracę.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny (opcjonalnie)
 • dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres hr@nencki.edu.pl z dopiskiem “biocen” do 12-go grudnia 2022 roku.

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.03.2023. r.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Data
30 listopada 2022