Aparatura Badawcza
Ekologicznie adekwatny system i metoda testowania spontanicznych zachowań społecznych u myszy hodowanych w grupie
Twórcy: Paweł Boguszewski, Bartłomiej Juszczyk, Grzegorz Kasprowicz, Ewelina Knapska, Rafał Krawczyk, Szymon Łęski,  Alicja Puścian, Paweł Rasiński, Lech Mankiewicz

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie Eco-HAB służące ocenie zachowania społecznego w mysich modelach zaburzeń interakcji społecznych. System oparty na technologii RFID (ang. Radio Frequency-Based Identification), w sposób zautomatyzowany śledzi złożone interakcje społeczne zwierząt. Eco-HAB składa się z kilku klatek połączonych korytarzami i tworzy przestronną przestrzeń przypominającą warunki, w których naturalnie żyją myszy. W przeciwieństwie do standardowych testów, Eco-HAB umożliwia otrzymanie wyskopowtarzalnych pomiarów spontanicznych, naturalnych zachowań społecznych myszy żyjących w grupie. Jest to możliwe dzięki ograniczeniu wpływu eksperymentatora na zwierzęta w eksperymencie do minimum, co w efekcie szybsze umożliwia szybsze zbieranie danych, przy mniejszym nakładzie pracy.

Patent został przyznany w USA. Instytut Nenckiego jest współuprawnionym z patentu wraz z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Rolą Instytut Nenckiego jest koordynacja procesów ochrony własności intelektualnej oraz pozyskanie partnera do komercjalizacji wynalazku.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
P.414188 (30.09.2015), PCT/EP2016/052914 (11.02.2016), US 15763110 (11.02.2016), DE 112016004460.7
Numer patentu:
US10638722 (05.05.2020)
Status:
granted