Terapie
Ifenprodil do zastosowania w leczeniu chronicznych drgawek
Twórcy: Adam Gorlewicz, Leszek Kaczmarek

Przedmiotem wynalazku jest ifenprodil do zastosowania w leczeniu chronicznych lub nawracających drgawek, będących objawem m.in. padaczki skroniowej (ang. temporal lobe epilepsy, TLE), w tym w szczególności postaci lekoopornych.

Około 50 milionów ludzi na świecie choruje na padaczkę. U około 40% pacjentów TLE jest oporna na obecnie dostępne farmakoterapie. Ważnym czynnikiem w patogenezie choroby jest niewielka subpopulacja receptora dla N-metylo-D-asparginianu (NMDAR), której aktywacja może odgrywać rolę w zainicjowaniu rozwoju padaczki skroniowej. Twórcy wykazali, że ifenprodil, selektywny inhibitor tej niewielkiej części NMDAR, hamuje przewlekłe napady w mysim modelu TLE. Strategia repozycjonowania (ang. drug repositioning, drug repurposing), może pozwolić na zastosowanie ifenprodilu, leku dostępnego na rynku we wskazaniu kardiologicznym, w leczeniu TLE, w tym lekoopornych postaci tej choroby. Ifenprodil może również znaleźć zastosowanie w zapobieganiu epileptogenezie, która może wystąpić np. po urazie mózgu.

Instytut Nenckiego jest jedynym uprawnionym z patentu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

 

Numer zgłoszenia:
P.434336 (16.06.2020), PCT/IB2021/055317 (16.062021)
Status:
pending
Download: