Terapie
Nitroksylowa pochodna polifenolu, sposoby jej wytwarzania oraz jej zastosowanie
Twórcy: Adrian Konopko, Katarzyna Sęktas, Grzegorz Litwinienko, Anna Bielak-Żmijewska

Informacja dotycząca opisu wynalazku zostanie udostępniona po opublikowaniu zgłoszenia patentowego.

Instytut Nenckiego jest współzgłaszającym wraz z  Uniwersytetem Warszawskim. Liderem oraz koordynatorem procesów ochrony własności intelektualnej i pozyskania partnera do komercjalizacji wynalazku jest Uniwersytet Warszawski. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
P.441664 (07.07.2022)
Status:
pending