Diagnostyka
Panel markerów do predykcji wystąpienia nawrotów padaczki u pacjentów ze stwardnieniem guzowatym, sposób in vitro predykcji wystąpienia nawrotu padaczki u pacjentów ze stwardnieniem guzowatym oraz zastosowanie panelu markerów w tym sposobie
Twórcy: Adria-Jaume Roura Canalda, Bartłomiej Gielniewski, Jacek Jaworski, Sergiusz Jóźwiak, Bożena Kamińska-Kaczmarek, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, Ewa Liszewska, Bartosz Wojtas

Informacja dotycząca opisu wynalazku zostanie udostępniona po opublikowaniu zgłoszenia patentowego.

Instytut Nenckiego jest współzgłaszającym wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Instytutem „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Liderem oraz koordynatorem procesów ochrony własności intelektualnej i pozyskania partnera do komercjalizacji wynalazku jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
P.440701 oraz EP22163365.4 (21.03.2022)
Status:
pending