Aparatura Badawcza
Urządzenie i zespół do unieruchamiania zwierzęcia, zastosowanie tego urządzenia oraz sposób unieruchamiania zwierzęcia
Twórcy: Kacper Łukasiewicz, Magdalena Robacha, Marzena Stefaniuk, Artur Wolny, Katarzyna Radwańska

Wynalazek dotyczy urządzenia i zespołu do unieruchamiania zwierzęcia, w szczególności w celu zamocowania i unieruchomienia go na potrzeby procedur naukowych i chirurgicznych, w szczególności wykonywanych pod mikroskopem, zwłaszcza przy obrazowaniu z użyciem mikroskopu dwufotonowego in vivo.

Patent został przyznany w Polsce. Instytut Nenckiego jest jedynym uprawnionym z patentu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
P.410001 (14.11.2014), PCT/PL2015/050058 (04.11.2015)
Numer patentu:
PL 224680 (31.01.2017)
Status:
pending