Narzędzie badawcze
Zmodyfikowane wektory powielająco-ekspresyjne, białka fuzyjne, kompozycja oraz ich zastosowanie
Twórcy: Artur Czupryn,Piotr Skowron, Agnieszka Żylicz-Stachula, Joanna Żebrowska, Małgorzata Palczewska-Groves, Nataia Maciejewska, Łukasz Janus, Piotr Mucha, Michał Pikuła, Arkadiusz Piotrowski, Paweł Sachadyn, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Justyna Sawicka, Maria Dzierżyńska, Przemysław Karpowicz

Przedmiotem wynalazku jest wektor powielająco - ekspresyjny. Ponadto przedmiotem wynalazku jest białko fuzyjne PhoA-His6-białko polisygnałowe TSRGDHELLGGGAAPVGG_10 obejmujące wektor określony powyżej, białko fuzyjne PhoA-His6-białko polisygnałowe MaIE-His6-białko polisygnałowe TSRGDHELLGGGAAPVGG_20-40 obejmujące wektor określony powyżej, białko fuzyjne His6-c-Myc-WYY-Ubikwityna-białko polisygnałowe RGD_10 obejmujące wektor określony powyżej, białko fuzyjne His6-c-Myc-WYY-Ubikwityna-białko polisygnałowe RGDGG_10 obejmujące wektor określony powyżej, białko fuzyjne His6-c-Myc-WYY-Ubikwityna-białko polisygnałowe IM_10 obejmujące wektor określony powyżej, białko fuzyjne His6-c-Myc-WYY-Ubikwityna-białko polisygnałowe RLIDRTNANFLGGGAAPVGGG_10 obejmujące wektor określony powyżej. Przedmiotem wynalazku jest również zastosowanie wektora powielająco-ekspresyjnego określonego powyżej do ekspresji genów w komórkach Escherichia coli BL21 Star(DE3) in vitro oraz kompozycja zawierająca oczyszczone białko fuzyjne określone powyżej oraz dopuszczalny farmaceutycznie nośnik lub zaróbkę.

Instytut Nenckiego jest współzgłaszającym wraz z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, MedVentures Sp. z o.o., Pro Science Sp. z o.o. Liderem oraz koordynatorem procesów ochrony własności intelektualnej i pozyskania partnera do komercjalizacji wynalazku jest Uniwersytet Gdański.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Biurem Transferu Technologii.

Numer zgłoszenia:
P.427146 (09.12.2018)
Status:
pending