Filter results
Filtruj
  • Centrum Neurobiologii

Centrum Neurobiologii skupia 10 pracowni usługowych, oferujących użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym najnowocześniejszy sprzęt oraz profesjonalną ekspertyzę w zakresie neurobiologii, biologii molekularnej oraz obrazowania biologicznego.

Centrum oferuje ponadto szeroki wachlarz usług obejmujących badania przedkliniczne, usługi z zakresu inżynierii genetycznej oraz produkcję zwierząt transgenicznych.

Celem pracowni wchodzących w skład Centrum Neurobiologii jest zapewnienie merytorycznego i technicznego wsparcia badań prowadzonych w Instytucie, a także współpraca z zewnętrznymi partnerami naukowymi i komercyjnymi w celu rozwijania innowacyjności i przyspieszenia transferu technologii oraz wdrożeń odkryć naukowych.