Aktualności
Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla Moniki Bijaty
Dr Monika Bijata z Pracowni Biofizyki Komórki Instytutu Nenckiego, kierowanej przez prof. Jakuba Włodarczyka, otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.
Dr Bijata prowadzi badania nad współdziałaniem pomiędzy sygnalizacją serotoninergiczną a macierzą zewnątrzkomórkową w plastyczności synaptycznej.
Data
07 grudnia 2021