Aktualności
UE Horizon RIA grant dla Instytutu Nenckiego PAN

Konsorcjum naukowe PAS GRAS, którego jedynym członkiem z Polski  jest Instytut Nenckiego PAN, zostało laureatem konkursu Komisji Europejskiej „Staying healthy” w ramach programu HORIZON-Research and Innovation Actions (RIA). Badania w Instytucie Nenckiego realizowane będą przez 3 zespoły badawcze kierowane przez: Prof. Mariusza Więckowskiego (Pracownia Biologii Mitochondriów i Metabolizmu), Prof. Agnieszkę Dobrzyń (Pracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych) oraz dr hab. Grzegorza Sumarę (Pracownia Chorób Metabolicznych). Koordynatorem działań w ramach PAS GRAS w Polsce jest prof. Mariusz Więckowski.

Projekt PAS GRAS koncentruje się na określeniu metabolicznych, środowiskowych i behawioralnych uwarunkowań otyłości u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Głównym jego celem jest opracowanie strategii prowadzącej do zmniejszenia ryzyka wystąpienia otyłości i zapobiegania chorobom współistniejącym w późniejszym wieku. Projekt pozwoli na określenie, w jaki sposób styl życia (dieta, poziom aktywności fizycznej), zdrowie psychiczne, czynniki społeczne/rodzinne, środowisko wpływają na wewnętrzne cechy psychologiczne, genetyczne i metaboliczne każdej osoby. PAS GRAS wypełni także krytyczne luki w diagnostyce i prognozowaniu otyłości oraz wiedzy na temat żywności i żywienia, jak również przedstawi plan dla zdrowszej populacji.

PAS GRAS to unikalne, multi- i interdyscyplinarne konsorcjum, kierowane przez prof. Paulo Olivierę z Uniwersytetu w Coimbrze, w skład którego wchodzi 11 europejskich uczelni i instytucji naukowych oraz partnerzy spoza środowiska akademickiego: Europejskie Stowarzyszenie Badań Klinicznych ESCI (Holandia); Portugalskie Stowarzyszenie Diabetyków (APDP); Stowarzyszenie obywatelskie AGDCentro Gymnastics Association (Portugalia) i firma biomedyczna Mediagnost GmbH (Niemcy).

PAS GRAS jest jednym z 6 sfinansowanych grantów w ramach programu UE Horizon RIA, budżet projektu PAS GRAS - 9,5 mln EUR.

Data
25 maja 2023